Site Loader

Основні завдання

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування. Узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників. Кординування діяльності професійних спільнот педагогічних

Академічна доброчесність

Сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення…

Інституційний аудит

Інституційний аудит – це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.

Сертифікація

Згідно Закону України “Про освіту” Стаття 51. Сертифікація педагогічних працівників Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного

НОВИНИ